Rocky Tortoiseshell / Copper
Rocky Black/ Vermillion
Rocky Tortoiseshell / Aqua
Rocky Black/ Yellow
x